BIURO RACHUNKOWE Bartłomiej Pędziwiatr
O FIRMIE:
BIURO RACHUNKOWE BARTŁOMIEJ PĘDZIWIATR Profesjonale prowadzenie księgowości dla mikro i małych firm powiązane z analizą finansową oraz doradztwem, ułatwi Twojej firmie funkcjonowanie i pozwoli skupić się na głównej działalności. Zagadnieniami z zakresu finansów zajmuję się zawodowo od 2010 roku, miałem możliwość zgłębienia specyfiki firm działających w różnych gałęziach gospodarki co pozwala spojrzeć na każdego z klientów indywidualnie i łatwiej dopasować ofertę i zakres usług do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zbierałem w firmach audytorskich i ubezpieczeniowych, a także w sektorze bankowym. Swoją działalność zawodową kontynuowałem na stanowisku analityka finansowego w firmach z sektora budowlanego i farmaceutycznego. KWALIFIKACJE: 2013 Studia doktoranckie– Studia interdyscyplinarne (socjologia, nauki polityczne, psychologia, ekonomia)- Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski 2014 Warszawska Szkoła Analizy Danych– Introduction to Data Analysis 2012 - 2013 Studia podyplomowe: Analiza finansowa i controlling– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 - 2013 Studia magisterskie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Gospodarka Przestrzenna: administracja i gospodarka samorządowa 2011 – 2012 Studia podyplomowe: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 2008 - 2011 Studia licencjackie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Finanse i Rachunkowość specjalność: finanse i polityka pieniężna MOŻESZ LICZYĆ NA RZETELNOŚĆ TERMINOWOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ
ZAKRES USŁUG:
OFERUJEMY:
KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI: • prowadzenie ksiąg rachunkowych, • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR, • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów, • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji. • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, • wyprowadzanie zaległości księgowych, • nadzorowanie księgowości w firmie, • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych, • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym. • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, • sporządzanie list płac, • rozliczenia umów cywilno-prawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło), • pełna dokumentacja ZUS, • sporządzanie deklaracji podatkowych, • sporządzanie deklaracji do ZUS, • sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego.

DORADZTWO:

 

• analiza finansowa,

• controlling kosztów,

• założenie działalności gospodarczej,

• doradztwo projektowe dla samorządów

 

SZKOLENIA:

 

• Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

• Analiza finansowa w prowadzeniu działalności gospodarczej w mikro i małych firmach.

• Dobre CV – co powinno się w nim znaleźć.

 

 

KONTAKT
BIURO RACHUNKOWE - BARTŁOMIEJ PĘDZIWIATR Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie rachunkowości, finansów dla swojej firmy? - Mam ofertę dla Ciebie! Jeżeli szukasz wsparcia i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej? - Mam ofertę dla Ciebie! Jeżeli na potrzeby samorządu lokalnego potrzebujesz analiz i raportów dotyczących realizowanych lub planowanych projektów? - Mam ofertę dla Ciebie!

e-mail biuro@brbp.pl

kom.: +48  517  416  902

 

NIP: 7692104439

REGON: 363965093